آذرسنگ سرخ

درباره آذرسنگ سرخ

آذز سنگ سرخ معدن تراورتن کلوانق شماره 2 در 15 کیلومتری شهرستان آذرشهر و بخشی از ذخایر عظیم تراورتن آذرشهر بوده که از سالهای دور سابقه استخراج سنگ تراورتن قرمز را داشته است. از سال ۱۳۷۹ پروانه بهره برداری از این معدن به شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ (سهامی خاص) واگذار و بهره برداری از معدن توسط این شرکت آغاز شد. از ابتدا برنامه ریزی دقیق و منسجمی برای این معدن انجام و سرمایه گذاری سنگینی برای خرید ماشین آلات و احداث شبکه برق جهت استفاده این معدن از شبکه برق سراسری انجام شده است.

محصولات آذرسنگ سرخ

Showing all 2 results