تمام آنچه که در مورد سنگ به آن نیاز دارید

میهن استون یک سرویس اینترنتی میباشد که بر روی روند تولید تا فروش سنگ تمرکز دارد. این مراحل از معادن آغاز میشود با سنگبری ها ادامه پیدا میکندو در آخر با سنگ فروشی ها کامل میشود. به جرات میتوانیم بگوییم که میهن استون تنها سرویسی است که به صورت جامع و علمی تمامی اطلاعاتی را که فعالان حوزه سنگ به آن نیاز دارند را ارائه دهد و به کیفیت این ارائه اهمیت میدهد.

آنچه ما طی سالها فعالیت در صنعت سنگ گردآوری کرده ایم

سایتی که امروز میبینید حاصل چندین سال فکروتجربه تیم میهن استون است. در این مدت ما تمام زوایای صنعت سنک را با دقت رصد کرده و به جمع آوری اطلاعات پرداخته ایم و با بررسی سایت های بین المللی فعال در این زمینه و با ایجاد بستری جذاب و کارا برای رفع تمام نیاز های موجود در این صنعت به ایجاد این سایت مبادرت ورزیدیم.