تعرفه تبلیغات در سایت میهن استون

# سه ماه شش ماهه یک ساله
برند ها ۵۰۰,۰۰۰تومان ۹۰۰,۰۰۰تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
آگهی ویژه ۵۰۰,۰۰۰تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
فوتر ۵۰۰,۰۰۰تومان ۷۰۰,۰۰۰تومان ۹۰۰,۰۰۰تومان
صفحات فرعی ۵۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان

برندها : نمایش کسب وکار شما در صفحه اول وکتگوری مربوطه

آگهی ویژه : نمایش کسب وکار شما در بهترین و ویژه ترین قسمت سایت که به صورت اختصاصی به شما تعلق میگیرد

آگهی پربازدید : نمایش بنر تبلیغاتی شما در تمام صفحات داخلی سایت

فوتر : نمایش نام برند شما در فوتر تمام صفحات اصلی و داخلی سایت