کارشناس فروش 090-3434-0134 تماس بگیرید

سنگ تراورتن سیلور کاشان

سـنـگ سـیـلور کـاشان دارای طیف رنگی روشن مـایل بـه سـفید تا دودی است که همین امر مورد توجـه طـراحـان قـرار گـرفته تا با استفاده از این بـازی رنـگ جذاب طرح های زیبایی را خلق کنند ، ایـن سـنگ از مـقاومـت خـوبی برخوردار است اما بـرای حفظ بهتر رنگ سنگ در زمان استفاده در نـمای خـارج سـاخـتـمان بـهتر اسـت از رزیـن هـای ضـد اشـعـه خورشید استفاده شود همچنین نوع چرمی این سنگ بسیار جذاب است

راه های ثبت سفارش

انواع سایز موجود می باشد
  • 395,000 تومان

توضیحات

سـنـگ سـیـلور کـاشان دارای طیف رنگی روشن مـایل بـه سـفید تا دودی است که همین امر مورد توجـه طـراحـان قـرار گـرفته تا با استفاده از این بـازی رنـگ جذاب طرح های زیبایی را خلق کنند ، ایـن سـنگ از مـقاومـت خـوبی برخوردار است اما بـرای حفظ بهتر رنگ سنگ در زمان استفاده در نـمای خـارج سـاخـتـمان بـهتر اسـت از رزیـن هـای ضـد اشـعـه خورشید استفاده شود همچنین نوع چرمی این سنگ بسیار جذاب است