کارشناس فروش 090-3434-0134 تماس بگیرید

صراحی چهارگوش

صراحی چهارگوش در ابعاد 12 و 15 در طول 70 و 80 سانتی متر

راه های ثبت سفارش

انواع سایز موجود می باشد

توضیحات

صراحی چهارگوش در ابعاد 12 و 15 در طول 70 و 80 سانتی متر

برند

سنگ ذوالفقار

گروه معادن و کارخانجات سنگ ذوالفقار