کارشناس فروش 090-3434-0134 تماس بگیرید

صراحی گرد

صراحی گرد در ابعاد 12 در 12 – 15 در 15 – در ارتفاع 70 و 80 سانتی متر

راه های ثبت سفارش

انواع سایز موجود می باشد

توضیحات

صراحی گرد در ابعاد 12 در 12 – 15 در 15 – در ارتفاع 70 و 80 سانتی متر

برند

سنگ ذوالفقار

گروه معادن و کارخانجات سنگ ذوالفقار